Η Μελέτη κλιματισμού κάθε νέου κτιρίου θα γίνεται με βασικό κριτήριο την κατάταξή του σε πολύ υψηλή βαθμίδα ενεργειακής απόδοσης, τόσο σε εναρμόνιση με τον Εθνικό Κανονισμό ‘’ΚΕΝΑΚ’’ όσο και σύμφωνα με τα πιο σύγχρονα ενεργειακά προγράμματα της διεθνούς αγοράς.

Και σε αυτή την περίπτωση θα γίνεται σύγκριση του προτεινόμενου συστήματος κλιματισμού με το σύστημα κλιματισμού αναφοράς του κάθε κτιρίου (π.χ. υδρόψυκτοι ψύκτες με πύργους ψύξης και λέβητες συμπυκνωτικοί αερίου).