ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Έρευνα για την εφαρμογή σύγχρονου συστήματος αερισμού μέσω Κεντρικής Κλιματιστικής Μονάδας ειδικού τύπου, για όλα τα είδη των κτιρίων. Το αποτέλεσμα είναι η εξασφάλιση ιδανικών εσωτερικών συνθηκών και η εξοικονόμηση 45 – 55% της ετήσιας απαιτούμενης ενέργειας αερισμού του κτιρίου, συγκρινόμενο με ένα σύνηθες σύστημα που φέρει εναλλάκτη ενθαλπίας.

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι λειτουργικές δοκιμές συστημάτων (Commissioning) των Η|Μ εγκαταστάσεων  του νέου βιοκλιματικού κτιρίου γραφείων ”The Element” στο Μαρούσι. Πιστοποίηση κατά LEED
Ιδιοκτησία PRODEA – Κατασκευή ΤΕΡΝΑ Α.Ε