ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Έρευνα για την εφαρμογή σύγχρονου συστήματος αερισμού μέσω Κεντρικής Κλιματιστικής Μονάδας ειδικού τύπου, για όλα τα είδη των κτιρίων. Το αποτέλεσμα είναι η εξασφάλιση ιδανικών εσωτερικών συνθηκών και η εξοικονόμηση 45 – 55% της ετήσιας απαιτούμενης ενέργειας αερισμού του κτιρίου, συγκρινόμενο με ένα σύνηθες σύστημα που φέρει εναλλάκτη ενθαλπίας.