Μπορούμε να εκπονήσουμε κατασκευαστικά σχέδια αεραγωγών, όπου να εμφανίζονται αφενός οι διαστάσεις και τα πάχη των αεραγωγών και αφετέρου οι τρόποι σύνδεσης, κατασκευής των ευθύγραμμων τμημάτων, κλπ.

Η μεθοδολογία για την εκπόνηση των παραπάνω αντλήθηκε από τη Διεθνή Βιβλιογραφία (SMAGNA) και τα κέρδη από τη Μελέτη αυτή είναι :

Μείωση του βάρους των αεραγωγών (έως και 35%)
Επιστημονική και όχι εμπειρική οδηγία για τους τρόπους σύνδεσης και κατασκευής των αεραγωγών.
Και αυτή ειναι μια υπηρεσία που μπορούμε να προσφέρουμε μόνο εμείς.