Είμαστε στην ευχάριστη θέση να παρέχουμε τη δυνατότητα ανάλυσης των ενεργειακών καταναλώσεων και του λειτουργικού κόστους του υφισταμένου ή νέου κτιρίου. Η προσομοίωση λαμβάνει υπόψη τις κλιματολογικές συνθήκες και όλες τις παραμέτρους λειτουργίας των συστημάτων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους (ωριαία, ημερήσια, μηνιαία).

Ειδικός της εταιρείας μας αναλαμβάνει τη συλλογή των στοιχείων που απαιτούνται για την προσομοίωση του κτιριακού κελύφους, των λειτουργικών συνθηκών εντός του κτιρίου και των συστημάτων παραγωγής θέρμανσης, ψύξης και ζεστού νερού.

Προσδιορίζεται το ύψος και ο τύπος των ενεργειακών καταναλώσεων του κτιρίου και αναλύονται τα αποτελέσματα από τα έμπειρα στελέχη μας.

Γίνεται τεχνική και οικονομική αξιολόγηση των συστημάτων προς εφαρμογή, καθορίζεται η δυνατότητα εξοικονόμησης και αποπληρωμής και παρουσιάζεται στον επενδυτή η τελική πρόταση βέλτιστης απόδοσης.