Στα μηχανοστάσια βρίσκεται η ”καρδιά” της εγκατάστασης κλιματισμού.

Μια αναβάθμισή τους, μερική ή ριζική, είναι σε θέση να αναβαθμίσει ιδιαίτερα όλη την εγκατάσταση κλιματισμού του κτιρίου, με προφανή ενεργειακά και οικονομικά οφέλη.

Απαιτείται βέβαια βέλτιστη καταγραφή και ανάλυση των λειτουργικών παραμέτρων της εγκατάστασης.

Και εδώ το κτίριο θα κατασκευάζεται ενεργειακά με τη βοήθεια ενεργειακού προγράμματος , συγκρινόμενο με το κτίριο πριν την αναβάθμιση του μηχανοστασίου.