Καλώς ήρθατε στην ECM Klima

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Η δραστηριότητα της EcmKlima αφορά εξειδικευμένες μελέτες – κατασκευές κλιματισμού. Οι υπηρεσίες μας μπορούν να περιλαμβάνουν ένα ή όλα τα στάδια ολοκλήρωσης μιας εγκατάστασης, από τη σχεδίαση έως την παράδοση σε λειτουργία με στόχο :

Την υψηλή ενεργειακή απόδοση των συστημάτων κλιματισμού,
Την μείωση κόστους κατασκευής,
Τις ιδανικές συνθήκες άνεσης στους χώρους,
Τα μειωμένα λειτουργικά κόστη εγκαταστάσεων, και
Το σεβασμό και προστασία του περιβάλλοντος

Τα μέσα που χρησιμοποιούμε για την επίτευξη του στόχου είναι :

Γνώση, Υπευθυνότητα, εμπειρία, Ακριβής ανάλυση δεδομένων, Σύγχρονα συστήματα κλιματισμού, Πρωτοπόρες ιδέες, Καινοτόμες λύσεις, και Βέλτιστες εφαρμογές απόδοσης ↔ κόστους εγκαταστάσεων


Τελευταία Νέα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ευελιξία και προσαρμογή των υπηρεσιών της EcmKlima στις ανάγκες του έργου :

Μελέτη – Επίβλεψη, Κατασκευή, Ρυθμίσεις, Τελικές δοκιμές και Προσαρμογή συστήματος, Συμβουλευτικές υπηρεσίες, και Διαχείριση – Διοίκηση Έργου

  • Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων
  • Ενεργειακή μελέτη κτιρίου
  • Συστήματα κλιματισμού υψηλής ενεργειακής απόδοσης
  • Αναβάθμιση υπάρχουσας εγκατάστασης κλιματισμού
  • Αναβάθμιση μηχανοστασίων
  • Σχεδίαση μηχανοστασίων
  • Ρυθμίσεις δικτύων κλιματισμού
  • Κατασκευαστικά σχέδια αεραγωγών
  • Βελτιστοποίηση υπάρχουσας μελέτης κλιματισμού

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

© All right reserved www.ecmklima.com - Company's address

Powered by Selector connect