ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ευελιξία και προσαρμογή των υπηρεσιών της EcmKlima στις ανάγκες του έργου :

Μελέτη – Επίβλεψη, Κατασκευή, Ρυθμίσεις, τελικές δοκιμές και προσαρμογή συστήματος, Συμβουλευτικές υπηρεσίες, και Διαχείριση – Διοίκηση Έργου

Ο πολλαπλασιασμός των νέων συστημάτων και προϊόντων κλιματισμού υψηλής ενεργειακής απόδοσης, καθιστά ανέφικτη για οποιονδήποτε μη ειδικό την κατάληξη στη βέλτιστη δυνατή επένδυση.

Κάθε κτίριο είναι διαφορετικό, μοναδικό και εμείς έχουμε τη γνώση για να κάνουμε εφικτή την καλύτερη δυνατή χρήση του προϋπολογισμού. Καλύπτουμε πλήρως τους ιδιοκτήτες που απαιτούν πράσινα κτίρια και εξοικονόμηση ενέργειας με στοχευμένες εφαρμογές, χωρίς την άσκοπη και σπάταλη χρήση οικονομικών πόρων.

Οι Συμβουλευτικές μας Υπηρεσίες περιλαμβάνουν έρευνα και νέες τεχνολογίες, προτάσεις σχεδίασης, ενεργειακή ανάλυση, μελέτη συστήματος, επιλογή προϊόντων, κατασκευή και λειτουργία.

© All right reserved www.ecmklima.com - Company's address

Powered by Selector connect