Η εφαρμογή κατάλληλου υδρόψυκτου συστήματος παραγωγής ψυχρού νερού αξιολογείται με βάση : το αρχικό κόστος κατασκευής, την ενεργειακή κατανάλωση, το μέγεθος και την αρχιτεκτονική του κτιρίου, τη συντήρηαη, κ.α.

Προσδιορίζεται η απαιτούμενη συνολική ισχύς του ψυκτικού συγκροτήματος, η ισχύς κάθε ψύκτη, οι συνθήκες λειτουργίας σε μερικά φορτία, ο έλεγχος λειτουργίας - αλληλουχίας ψυκτών και βέβαια ο βέλτιστος τρόπος ανάψυξης για μείωση της κατανάλωσης.

Επιτυγχάνουμε εξαιρετική προσαρμογή λειτουργικών παραμέτρων σε ταυτόχρονη ζήτησ φορτίων ψύξης και θέρμανσης.

Σε κάθε περίπτωση αναλύουμε επακριβώς τις ανάγκες του κτιρίου, επιλέγουμε μηχανήματα υψηλής απόδοσης σε πλήρη και μερικά φορτία συστήματος, κάνουμε το σχεδιασμό του ενδεδειγμένου δικτύου διανομής νερού και συστήματος ελέγχου, διασφαλίζοντας την αξιόπιστη λειτουργία και τον υψηλό βαθμό απόδοσης της εγκατάστασης.

© All right reserved www.ecmklima.com - Company's address

Powered by Selector connect