ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Σε όλα τα συστήματα κλιματισμού που εφαρμόζουμε, και πάντα έπειτα από ανάλυση των εκάστοτε λειτουργικών αναγκών, προσαρμόζουμε όπου απαιτείται κατάλληλα συστήματα ενεργειακής διαχείρισης της εγκατάστασης βασιζόμενα στην αποθήκευση ενέργειας.

Η σχεδίασή μας εξασφαλίζει την ετήσια εκμετάλλευση της γεωθερμικής, ηλιακής ή ηλεκτρικής ενέργειας ή συνδυασμό τους, με τις μικρότερες δυνατές απώλειες ώστε να την έχουμε διαθέσιμη όταν τη χρειαζόμαστε.

Διασφαλίζουμε ένα ευέλικτο και ολοκληρωμένο σύστημα υψηλής ενεργειακής απόδοσης, με βασικότερα χαρακτηριστικά την εφαρμογή καινοτόμων λύσεων και τεχνολογιών, την απλότητα και την προσαρμογή του ενδεδειγμένου συστήματος ελέγχου και με αποτελέσματα την σημαντική μείωση του λειτουργικού κόστους και την σταθερότητα δαπανών και προγραμματισμού.

© All right reserved www.ecmklima.com - Company's address

Powered by Selector connect