ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Σε όλα τα έργα στα οποία προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας, από τα μικρότερα έως τα μεγαλύτερα, οποιουδήποτε τύπου (οικιστικά, επαγγελματικά, βιομηχανικά, κλπ), δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην αξιοποίηση των πιο σύγχρονων μεθόδων - υλικών και στην καινοτομία, γαι την εξασφάλιση ανακτούμενης θερμότητας υψηλού βαθμού απόδοσης στις εγκαταστάσεις.

Η εξοικονόμηση ενέργειας με ανάκτηση μπορεί να επιτευχθεί είτε στα μηχανήματα παραγωγής ψυχρού και θερμού νερού είτε στον αερισμό είτε στην παραγωγική διαδικασία, με εντυπωσιακά αποτελέσματα. Εξαίρετες εφαρμογές σε εγκαταστάσεις με ψυκτικά φορτία καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Πάλι η γνώση, οι νέες τεχνολογίες και οι πρωτοπόρες ιδέες μας δίνουν τη δυνατότητα ακριβής ανάλυσης των δεδομένων της εγκατάστασης και επιλογής των απαραίτητων συστημάτων ανάκτησης θερμότητας.

© All right reserved www.ecmklima.com - Company's address

Powered by Selector connect