Κατασκευαστικά σχέδια αεραγωγών

Μπορούμε να εκπονήσουμε κατασκευαστικά σχέδια αεραγωγών, όπου να εμφανίζονται αφενός οι διαστάσεις και τα πάχη των αεραγωγών και αφετέρου οι τρόποι σύνδεσης, κατασκευής των ευθύγραμμων τμημάτων, κλπ.

Η μεθοδολογία για την εκπόνηση των παραπάνω αντλήθηκε από τη Διεθνή Βιβλιογραφία (SMAGNA) και τα κέρδη από τη Μελέτη αυτή είναι :

  • Μείωση του βάρους των αεραγωγών (έως και 35%)
  • Επιστημονική και όχι εμπειρική οδηγία για τους τρόπους σύνδεσης και κατασκευής των αεραγωγών.

Και αυτή ειναι μια υπηρεσία που μπορούμε να προσφέρουμε μόνο εμείς.

© All right reserved www.ecmklima.com - Company's address

Powered by Selector connect