ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

Οι όλο και αυξανόμενες εφαρμογές συστημάτων κλιματισμού και θέρμανσης με εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας μας έχουν οδηγήσει σε διαρκή έρευνα για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του προϋπολογισμού της επένδυσης.

Προσδιορίζουμε τις απαραίτητες επιφάνειες κάλυψης των πεδίων των ηλιακών συλλεκτών και επιλέγουμε τις πλέον ενδεδειγμένες τεχνολογίες εξοπλισμού και ελέγχου.

Προσαρμόζουμε επίσης ανά περίπτωση συνδυαστικές ή συμπληρωματικές τεχνολογίες (όπως αναφέρονται στις υπόλοιπες παραγράφους), με αποτέλεσμα ένα αξιόπιστο σύστημα παραγωγής ψυχρού και θερμού νερού με ιδιαίτερα υψηλή ενεργειακή απόδοση.

© All right reserved www.ecmklima.com - Company's address

Powered by Selector connect