ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Υπάρχουν θαυμαστές τεχνολογίες και επιλογές συστημάτων που χρησιμοποιούνται στην Ευρώπη και αλλού, οι οποίες όμως από μόνες τους μπορεί να μην αποτελούν την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του διαθέσιμου προϋπολογισμού σας. Σκεφτείτε όμως αυτές τις τεχνολογίες να προσαρμοστούν στις ιδιαιτερότητες του κτιρίου σας και να επιτύχουν το βέλτιστο σενάριο ενεργειακής απόδοσης και κόστους.

Είμαστε ενήμεροι των νεότερων τεχνολογιών στην αγορά και παρέχουμε προτάσεις και εξειδικευμένες λύσεις που μειώνουν σημαντικά τα λειτουργικά κόστη κλιματισμού (έως και 40%).

Οι εξειδικευμένες υπηρεσίες μας στον κλιματισμό αφορούν οικιστικά, εμπορικά και βιομηχανικά κτίρια διαφόρων τύπων, από τα πιο απλά και μικρά στα πιο μεγάλα και πολύπλοκα.

Παράλληλα υπάρχουν κτίρια που κάλλιστα μπορεί να θεωρηθεί ότι έχουν καλή ή πολύ καλή απόδοση συστημάτων κλιματισμού, στα οποία όμως απαιτούνται ορισμένες φθηνές, απλές και στοχευμένες επεμβάσεις ή μέθοδοι που θα δώσουν τη δυνατότητα μεγιστοποίησης της εξοικονομούμενης ενέργειας λειτουργίας.

Ομοίως, υπάρχουν παρόμοια ή και τα ίδια κτίρια στα οποία αντίστοιχες ενέργειες χαμηλού κόστους μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά τις συνθήκες άνεσης των ατόμων στους χώρους, με επίσης πολύ σημαντικά άμεσα και έμμεσα οικονομικά οφέλη για τον ιδιοκτήτη.

Επιγραμματικά

Μερικές καινοτόμες λύσεις υψηλής απόδοσης :

  • Ενεργειακός αερισμός κτιρίων μέσω των όψεων, με αποτέλεσμα την κατάργηση των ψευδοροφών (εξοικονόμηση τουλάχιστον 30cm ανά όροφο) – αφορά όλα τα είδη επαγγελματικών κτιρίων.
  • Χρήση τοπικών γεωθερμικών αντλιών θερμότητας, με αποτέλεσμα την αυτονόμηση των συστημάτων και την κατάργηση των κεντρικών μηχανοστασίων (εξοικονόμηση χώρων από τα υπόγεια) – αφορά όλα τα είδη επαγγελματικών κτιρίων.
  • Χρήση αερόψυκτων αντλιών θερμότητας τύπου packaged με αναρρόφηση από τον ίδιο τον κλιματιζόμενο χώρο, με αποτελέσματα τον εξαιρετικό βαθμό απόδοσης και την κατάργηση του δικτύου απόρριψης – αφορά πολυκαταστήματα, super markets, κλπ.
  • Χρήση ειδικών μονάδων προκλιματισμού με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση έως και 50% της απαιτούμενης ψυκτικής ή θερμικής ενέργειας, από τα κοινά συστήματα που φέρουν έναν απλό πλακοειδή εναλλάκτη αέρα/αέρα - αφορά όλα τα είδη των κτιρίων.

Τέτοιου είδους λύσεις υπάρχουν πάρα πολλές και κάποιες από αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο κτίριο σας με αποτελέσματα αντίστοιχα των αναγραφόμενων στα προηγούμενα.

Σε κάθε όμως περίπτωση οι λύσεις αυτές χαρακτηρίζονται από τα παρακάτω :

  • Απλότητα και χαμηλό κόστος κατασκευής
  • Εξοικονόμηση χώρων, ύψους.
  • Εξοικονόμηση χρόνου κατασκευής.
  • Εύκολη συντήρηση

© All right reserved www.ecmklima.com - Company's address

Powered by Selector connect