ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ

Οι πολύχρονες και επίμονες προσπάθειές μας για ανάδειξη συστημάτων κλιματισμού υψηλής απόδοσης, με σεβασμό στην προστασία του περιβάλλοντος, μας οδήγησαν στη συχνή εφαρμογή γεωθερμικών συστημάτων για θέρμανση, ψύξη και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης.

Η ποιοτική προσαρμογή της εγκατάστασης επιτυγχάνεται είτε σε αβαθή γεωθερμία (οριζόντιοι ή κατακόρυφοι γεωεναλλάκτες) είτε σε γεώτρηση (θαλασσινό ή γλυκό νερό) και εφαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες του κτιρίου (κατοικίες, επαγγελματικά κτίρια, ξενοδοχεία, κ.α.).

Επιλέγουμε αντλίες θερμότητας με υψηλό βαθμό απόδοσης, σχεδιάζουμε τα ενδεδειγμένα δίκτυα νερού και αναλύουμε τη συμπεριφορά του συστήματος σε όλες τις συνθήκες λειτουργίας.

Αξιοποιούμε τις νέες τεχνολογίες, την εμπειρία και την υπευθυνότητά μας ώστε να παρέχουμε στον πελάτη ολοκληρωμένη λύση με προτεραιότητα στη σχέση απόδοσης - κόστους.

© All right reserved www.ecmklima.com - Company's address

Powered by Selector connect