ΑΕΡΟΨΥΚΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Επιλέγονται αερόψυκτα συστήματα παραγωγής ψυχρού/θερμού νερού ή τύπου απευθείας εκτόνωσης ή πολυδιαιρούμενα. Η γνώση και η εμπειρία μας διευκολύνει στην εύστοχη αξιολόγηση των κριτηρίων επιλογής του βέλτιστου συστήματος κλιματισμού, όπως : το αρχικό κόστος κατασκευής, η ενεργειακή κατανάλωση, το μέγεθος και η αρχιτεκτονική του κτιρίου, η συντήρηση, κ.α.

Η διαρκής έρευνα μας οδηγεί στην καλύτερη δυνατή επιλογή και προσαρμογή των προϊόντων στο σύστημά μας, τόσο σε πλήρη όσο κυρίως σε μερικά φορτία, και στην επίτευξη υψηλής ενεργειακής απόδοσης.

Διασφαλίζουμε τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας της εγκατάστασης κλιματισμού με το κατάλληλο σύστημα ελέγχου.

© All right reserved www.ecmklima.com - Company's address

Powered by Selector connect