ΕΡΓΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ HILTONIA SPA ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ATHENS HILTON ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ HILTONIA SPA ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ATHENS HILTON ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ HILTONIA SPA ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ATHENS HILTON

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ HILTONIA SPA ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ATHENS HILTON

10 Νοεμβρίου, 2016

Ένα πλήρες, αυτοματοποιημένο σύστημα αποτελούμενο από αντλία θερμότητας κατάλληλης για εσωτερική τοποθέτηση, μελετήθηκε και κατασκευάστηκε με σκοπό τη θέρμανση νερού του Hiltonia Spa του ξενοδοχείου Hilton στην Αθήνα.

Επιτεύχθηκε η βέλτιστη δυνατή εξοικονόμηση ετήσιου κόστους ενέργειας της εγκατάστασης καθώς το σύστημα λειτουργεί απρόσκοπτα με μέσο βαθμό απόδοσης ίσο με 4.0, δημιουργώντας έτσι το πεδίο ώστε να γίνει στους 20 μήνες πλήρης απόσβεση του κόστους κατασκευής του έργου!!

© All right reserved www.ecmklima.com - Company's address

Powered by Selector connect