ΕΡΓΑ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ NOVOTEL ATHENS ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ NOVOTEL ATHENS ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ NOVOTEL ATHENS

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ NOVOTEL ATHENS

25 Νοεμβρίου, 2016

Οι εργασίες βελτιστοποίησης λειτουργίας και ριζικής αναβάθμισης του κεντρικού συστήματος κλιματισμού του κτιρίου συνοψίζονται ως ακολούθως:

  • Νέο κεντρικό δίκτυο σωληνώσεων κλιματισμού.
  • Πλήρη εγκατάσταση δύο νέων αερόψυκτων αντλιών θερμότητας υψηλής απόδοσης (τύπου μερικής ανάκτησης θερμότητας) στο δώμα του κτιρίου, σε αντικατάσταση των παλαιών (ψυκτικού μέσου R-22).
  • Εφαρμογή συστήματος ελέγχου BMS.

Η νέα εγκατάσταση εξασφάλισε:

- ομαλή λειτουργία και βελτίωση εσωτερικών συνθηκών στους χώρους,

- δυνατότητα ταυτόχρονης ψύξης και θέρμανσης (τετρασωληνίου),

- παραγωγή ζεστού νερού χρήσης μέσω ανάκτησης θερμότητας,

- μειωμένες απαιτήσεις και κόστος συντήρησης

- εξοικονόμηση ετήσιου κόστους ενέργειας εγκατάστασης ψύξης - θέρμανσης μεγαλύτερη του 35%

- παρακολούθηση λειτουργίας και απόδοσης

Δηλαδή η αντικατάσταση των παλαιών κεντρικών μηχανημάτων με ταυτόχρονη εύστοχη αναπροσαρμογή του συστήματος διανομής ψυχρού και θερμού νερού οδήγησε στο βέλτιστο λειτουργικό αποτέλεσμα με σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας.

© All right reserved www.ecmklima.com - Company's address

Powered by Selector connect