ΕΡΓΑ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ATHENS PLAZA ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ATHENS PLAZA ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ATHENS PLAZA

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ATHENS PLAZA

21 Νοεμβρίου, 2016

Οι εργασίες βελτιστοποίησης λειτουργίας και ριζικής αναβάθμισης του κεντρικού συστήματος κλιματισμού του κτιρίου συνοψίζονται ως ακολούθως:

  • Νέο Σύστημα ρυθμιζόμενων αντλιών ψυχρού νερού και επίλυση δυσλειτουργιών στα δίκτυα σωληνώσεων κλιματισμού.
  • Πλήρη εγκατάσταση δύο νέων αερόψυκτων ψυκτών παραγωγής ψυχρού νερού υψηλής απόδοσης (τύπου High Efficiency) στο δώμα του κτιρίου, σε αντικατάσταση των παλαιών (ψυκτικού μέσου R-22).
  • Εφαρμογή συστήματος αυτόματου ελέγχου εγκατάστασης κεντρικού κλιματισμού.

Η νέα εγκατάσταση κλιματισμού εξασφάλισε

  • ομαλές συνθήκες λειτουργίας, πλήρως αυτοματοποιημένες
  • μειωμένες απαιτήσεις και κόστος συντήρησης
  • πλήρη έλεγχο και παρακολούθηση από Η/Υ, μέσω της εγκατάστασης κεντρικού συστήματος αυτοματισμού
  • εξοικονόμηση ενέργειας της εγκατάστασης κλιματισμού μεγαλύτερη του 35%.

Δηλαδή η αντικατάσταση των παλαιών κεντρικών μηχανημάτων (ψυκτικού μέσου R-22) με ταυτόχρονη αναβάθμιση του συστήματος διανομής ψυχρού νερού και προσαρμογής του ενδεδειγμένου αυτόματου ελέγχου οδήγησε στο βέλτιστο λειτουργικό αποτέλεσμα με συνολικό χρόνο απόσβεσης επένδυσης 3,5 χρόνια.

© All right reserved www.ecmklima.com - Company's address

Powered by Selector connect